Wetgeving

Privacy patiënt

In de apotheek is het mogelijk privacy gevoelige gesprekken te voeren in een aparte ruimte. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Voorwaarden van levering en betaling

De meeste medicijnen worden door de verzekering vergoed. Soms komt het voor dat een middel slechts gedeeltelijk of helemaal niet vergoed wordt. Dan kunt u alleen het middel meekrijgen als u het aan de balie betaalt. Levering vindt plaats volgens de algemene leveringsvoorwaarden, welke u via deze link kunt inzien.

LSP

In de apotheek werken wij met de dienstwaarneming LSP. Dit betekent dat wij, met uw goedkeuring, kunnen inzien welke medicijnen u wel eens in een andere apotheek heeft gehaald. Zo kunnen wij controleren of de medicijnen samen kunnen met de medicijnen die u al gebruikt.

WGBO

Per 1 juli 2007 zijn de nieuwe Geneesmiddelenwet en een wetswijziging van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden. Door de wijziging zijn de regelingen met betrekking tot de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (GBO) nu ook van toepassing voor de openbare apotheker. Deze wet bepaalt aan welke eisen een apotheek moet voldoen en welke rechten en plichten dat voor u als patiënt met zich meebrengt.

Keuzevrijheid

Voor de medicatiebewaking is het vaak het meest veilig en praktisch om u in te schrijven bij één apotheek. Deze apotheek houdt uw medicijnen bij en controleert of alle medicijnen samen gebruikt kunnen worden.

U bent vrij in de keuze van uw apotheek. Kiest u voor het gemak, de service en de uitstekende zorg van Apotheek Huis te Lande? U kunt altijd uw recept(en) en herhaalrecept(en) aanbieden. U bent daarin volkomen vrij. U kunt zich inschrijven aan de balie of het inschrijfformulier invullen. Wij zullen vervolgens aan uw huisarts doorgeven dat u voortaan bij Apotheek Siem bent ingeschreven. U hoeft dat niet meer zelf te doen.

Het kan voorkomen dat u gebeld wordt door uw ‘vorige’ apotheek, omdat men de reden wil weten van uw vertrek. Voelt u zich nooit gedwongen om terug te gaan naar die apotheek. Het is uw keuze, net zoals u een keuze mag maken voor een bepaalde huisarts.